תמונות
וידאו

שפות זרות באקדמיה

שפות זרות באקדמיה

העולם של ימינו מורכב מאינספור תרבויות ומדינות שונות, כאשר כמעט לכל אחת שפה ייחודית משלה. ישנן מדינות מסוימות בהם דוברים חלקים שונים של המדינה שפות שונות או ניבים שונים של אותה השפה.

מוסד האקדמיה, אשר תפקידו לחקור ולמפות את תחומי החיים השונים, מקדיש משאבים מיוחדים גם לנושא השפות השונות.

באוניברסיטה גדולה, דוגמת אוניברסיטת תל אביב בארץ, ניתן למצוא מספר מחלקות העוסקות בשפות בצורה כזו או אחרת.

הענף אשר חוקר את השפה הלשונית בה משתמשים בני אדם באופן כללי (לא שפה כזו או אחרת, אלא שפה באופן כללי כתופעה הדורשת התייחסות פני עצמה) נקרא בלשנות.

בענף הבלשנות מנסים לחקור ולהבין את תופעת היווצרות השפה הלשונית (שפה מילולית המשמשת בסיס לתקשורת מילולית בין בני אדם), ואת התכונות האנושיות הטבעיות המאפשרות לנו לרכוש, להבין ולדבור שפה מסוימת. נעשית בתחום מחקר זה הבחנה ברורה בין יכולות מולדות – כאלו שכל בן אנוש נולד עמן ושמועברות בצורה גנטית מההורים לילד, לבין יכולות נרכשות – יכולות למידה מסוימות הקיימות אצל כל אחד בצורה מעט שונה ומאפשרות לנו ללמוד את כל מה שאנחנו יודעים בחיים האלו, ובכלל זה שפה.

מלבד לחוג לבלשנות, קיימים חוגים נוספים באקדמיה אשר חוקרים ודנים בשפות ספציפיות. דוגמאות לחוגים אלו הן – החוג לערבית, החוג לעברית, החוג לאנגלית, החוג לצרפתית ועוד חוגים רבים לשפות זרות נוספות.

בחוגים אלו לומדים וחוקרים את ההיסטוריה של השפה הספציפית הזו, נסיבות היווצרותה (כיצד נוצרה, היכן, מתי ועל ידי מי.

המשך מאמר