מאמרים

שפות זרות באקדמיה - חלק שני

.), התפתחותה והשינויים שחלו בה במרוצת הדורות, את מצבה העכשווי (היכן היא מדוברת כיום, על ידי אלו עמים וכד') ועוד תחומים רבים ומגוונים הנוגעים לאותה שפה.

תחום מחקר זה כולל גם חקר שפות אשר דובריהן הילידים נכחדו מהעולם, כלומר – כיום אין אף מקום בעולם בו שפה זו משמשת כשפה הראשית של ילידי המקום. שפות אלו למעשה היו נמחקות לגמרי מהעולם ומן התודעה האנושית אילולא היו נלמדות באקדמיה. חוגים אלו הם בעצם המקומות היחידים בהם משמרים עדיין את השפות הללו, ולכן מוענקת להם חשיבות יתרה בקרב העוסקים בתחום השפות. למידע על כספת.

בנוסף לחוגים אלו, קיימים באוניברסיטה חוגים בהם מתמקדים בפנים תרבותיים מסוימים של שפה מסוימת. למשל, החוג לספרות אנגלית בו נלמדות יצירות הספרות הקלאסיות שנכתבו בשפה האנגלית, או החוג לשירה צרפתית כדוגמה נוספת.

מלבד זאת, ישנם שימושים נוספים לעיסוק האקדמיה בשפות. בישראל לדוגמה, קיימות מחלקות אשר חוקרות את השפה הערבית או השפה הפרסית המדוברת באיראן. מכיוון שמדינות מסוימות הדוברות ערבית או פרסית נמצאות בעימות מדיני ולעיתים צבאי עם ישראל, משתמשים אנשי כוחות המודיעין והביטחון באנשי האקדמיה המומחים לשפות אלו על מנת לפענח מסרים ולעזור להבין בצורה טובה יותר את כוונות האויב.

לאקדמיה אם כן, תחום מחקר רחב, מועיל וחשוב בתחום השפות הזרות. תחום אשר יש לשמר בכל מחיר.

חזרה לחלק ראשון